PHỤ KIỆN ĐẾ LẮP NỔI ĐÈN RỌI RAY

PHỤ KIỆN ĐẾ LẮP NỔI ĐÈN RỌI RAY

: 30,000 VND
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: Ø95*20mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ưu điểm sản phẩm

  • Mô tả sản phẩm
  • Kết quả test ánh sáng

Sản phẩm cùng loại

ĐÈN RỌI RAY DTL-12 (VỎ ĐEN)
Giá: 280,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-12 (VỎ ĐEN)
: DTL-12
: 12w
: Trung tính Vàng Trắng
: 4000K 3000K 6000K
: Ø 70*90*160
:
: 50.000 giờ
:
:
: 2 năm
:
:
Giá: 280,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-12 (VỎ TRẮNG)
Giá: 280,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-12 (VỎ TRẮNG)
: DTL-12
: 12w
: Vàng Trắng Trung tính
: 3000K 4000K 6000K
: Ø 70*90*160
:
: 50.000 giờ
:
:
: 2 năm
:
:
Giá: 280,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-15 (VỎ ĐEN)
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-15 (VỎ ĐEN)
: DTL-15
: 15w
: Trắng Vàng Trung tính
: 3000K 5000K 4000K
: Ø 85*140*160 mm
:
: 50.000 giờ
:
:
: 2 năm
:
:
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-15 (VỎ TRẮNG)
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-15 (VỎ TRẮNG)
: DTL-15
: 15w
: Trung tính Trắng Vàng
: 4000K 6000K 3000K
: Ø 85*140*160
:
: 50.000 giờ
:
:
: 2 năm
:
:
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-20 (VỎ ĐEN)
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-20 (VỎ ĐEN)
: DTL-20
: 20w
: Trắng Trung tính Vàng
: 4000K 6000K 3000K
: Ø 70*90*160
:
: 50.000 giờ
:
:
: 2 năm
:
:
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-20 (VỎ TRẮNG)
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-20 (VỎ TRẮNG)
: DTL-20
: 16w
: Trắng
: 3000K 6000K 4000K
: Ø 70*90*160
:
: 50.000 giờ
:
:
: 2 năm
:
:
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-30 (VỎ ĐEN)
Giá: 600,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-30 (VỎ ĐEN)
: DTL-30
: 30w
: Vàng Trung tính Trắng
: 3000K 4000K 6000K
: Ø 85*135*180
:
: 50.000 giờ
:
:
: 2 năm
:
:
Giá: 600,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-30 (VỎ TRẮNG)
Giá: 600,000 VND
ĐÈN RỌI RAY DTL-30 (VỎ TRẮNG)
: DTL-30
: 30w
: Trắng Trung tính Vàng
: 3000K 4000K 6000K
: Ø 85*135*180
:
: 50.000 giờ
:
:
: 2 năm
:
:
Giá: 600,000 VND
THANH RAY
Giá: 130,000 VND
THANH RAY
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 130,000 VND