ÂM TRẦN MẶT MÀU (EC-DLSS SERIES)

Lọc sản phẩm

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 07W/90, 1 Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 170,000 VND
Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 07W/90, 1 Màu (EC-DLSS Series)
: 7W
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø118*30 mm
: Ø90 mm
: 700 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 170,000 VND

Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 07W/90, Đổi Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 195,000 VND
Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 07W/90, Đổi Màu (EC-DLSS Series)
: 7W
: Ø118*30 mm
: Ø90 mm
: 700 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 195,000 VND

Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 09W/110, 1 Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 200,000 VND
Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 09W/110, 1 Màu (EC-DLSS Series)
: 9w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø138*30 mm
: Ø110mm
: 900 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 200,000 VND

Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 09W/110, Đổi Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 225,000 VND
Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 09W/110, Đổi Màu (EC-DLSS Series)
: 9w
: Ø138*30 mm
: Ø110mm
: 900 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 225,000 VND

Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 09W/90, 1 Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 175,000 VND
Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 09W/90, 1 Màu (EC-DLSS Series)
: 9w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø118*30 mm
: Ø90 mm
: 900 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 175,000 VND

Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 09W/90, Đổi Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 200,000 VND
Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 09W/90, Đổi Màu (EC-DLSS Series)
: 9w
: Ø118*30 mm
: Ø90 mm
: 900 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 200,000 VND

Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 12W/110, 1 Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 205,000 VND
Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 12W/110, 1 Màu (EC-DLSS Series)
: 12w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø138*30 mm
: Ø110mm
: 1200 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 205,000 VND

Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 12W/110, Đổi Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 230,000 VND
Đèn Led Âm Trần Mặt Màu 12W/110, Đổi Màu (EC-DLSS Series)
: 12w
: Ø138*30 mm
: Ø110mm
: 1200 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 230,000 VND
Đăng ký làm địa lý KINGLED

Dành cho nhà phân phối / đại lý

KINGLED luôn có những chính sách tốt nhất dành cho nhà phân phối / đại lý của mình. Nếu bạn chưa là nhà phân phối / đại lý của KINGLED hãy đăng ký ngay hôm nay

Đăng ký ngay