Đèn dự án

Lọc sản phẩm

TÌM KIẾM NÂNG CAO

ĐÈN SPOTLIGHT GẮN NỔI

Tất cả
TÌM ĐIỂM MUA GẦN NHẤT

ĐÈN ĐƯỜNG

Tất cả

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP COB 150W (DY2001)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP COB 150W (DY2001)
: DY2001-150W
: 150W
:
: 880*320*120mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 180W (DY2018)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 180W (DY2018)
: DY2018-180W
: 180W
:
: 794*320*122mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 120W (DY2018)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 120W (DY2018)
: DY2018-120W
: 120W
:
: 608*234*122mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP COB 50W (DY2001)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP COB 50W (DY2001)
: DY2001-50W
: 50W
:
: 500*215*85mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 200W (DY2018)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 200W (DY2018)
: DY2018-200W
: 200W
:
: 794*320*122mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 40W (DY2018)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 40W (DY2018)
: DY2018-40W
: 40w
:
: 558*204*122mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 150W (DY2018)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 150W (DY2018)
: DY2018-150W
: 150W
:
: 673*260*122mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP COB 30W (DY2001)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP COB 30W (DY2001)
: DY2001-30W
: 30w
:
: 400*170*75mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 60W (DY2018)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 60W (DY2018)
: DY2018-60W
: 60W
:
: 558*204*122mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 100W (DY2018)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 100W (DY2018)
: DY2018-100W
: 100W
:
: 673*260*122mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP COB 100W (DY2001)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP COB 100W (DY2001)
: DY2001-100W
: 100W
:
: 720*280*120mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 80W (DY2018)

Giá: Liên hệ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIP SMD 80W (DY2018)
: DY2018-80W
: 80W
:
: 608*234*122mm
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
TÌM ĐIỂM MUA GẦN NHẤT

ĐÈN SÂN VƯỜN

Tất cả

đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi 250mm

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi 250mm
: VT-PAL0903/25
:
:
: L105*D60*H250mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

ĐÈN SÂN VƯỜN DY2107 30-120

Giá: Liên hệ
ĐÈN SÂN VƯỜN DY2107 30-120
: DY2107
:
:
:
:
:
: Ra>85
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đơn VT-PAL0503/25

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đơn VT-PAL0503/25
: VT-PAL0503/25
:
:
: L88*D50*H250mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sân vườn mặt vuông năng lượng mặt trời LM-GSL01S-20

Giá: Liên hệ
đèn sân vườn mặt vuông năng lượng mặt trời LM-GSL01S-20
: LM-GSL01S-20
:
:
: D480*H528mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi hai chiều 1750mm

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi hai chiều 1750mm
: VT-PAL1301/175
:
:
: L113*D65*H1750mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sân vườn mặt vuông năng lượng mặt trời LM-GSL01S-40

Giá: Liên hệ
đèn sân vườn mặt vuông năng lượng mặt trời LM-GSL01S-40
: LM-GSL01S-40
:
:
: D480*H528mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn vuông dẹt 800mm

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn vuông dẹt 800mm
:
:
:
: D130*R80*H800mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sân vườn cổ điển LM-GSL-06-120W

Giá: Liên hệ
đèn sân vườn cổ điển LM-GSL-06-120W
: LM-GSL-06-120W
:
:
: D378*H541mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sân vườn cổ điển LM-GSL-06-100W

Giá: Liên hệ
đèn sân vườn cổ điển LM-GSL-06-100W
: LM-GSL-06-100W
:
:
: D378*H541mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi hai chiều 750mm

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi hai chiều 750mm
: VT-PAL1301/75
:
:
: L113*D65*H750mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi 750mm VT-PAL0903/75

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi 750mm VT-PAL0903/75
: VT-PAL0903/75
:
:
: L105*D60*750mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn đường sân vườn LM-GSL16-60W

Giá: Liên hệ
đèn đường sân vườn LM-GSL16-60W
: LM-GSL16-60W
:
:
: D510*H550mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn vuông 800mm

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn vuông 800mm
: JT3060-V800
:
:
: 160*800mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sân vườn LM-GSL-09A series

Giá: Liên hệ
đèn sân vườn LM-GSL-09A series
:
:
: D479*H544mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn vuông dẹt JT3020-500

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn vuông dẹt JT3020-500
: JT3020-500
:
:
: D130*R80*H500mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi 500mm VT-PAL0903/50

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi 500mm VT-PAL0903/50
: VT-PAL0903/50
:
:
: L105*D60*H500mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sân vườn LM-GSL-09C series

Giá: Liên hệ
đèn sân vườn LM-GSL-09C series
:
:
: D479*H589mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi hai chiều 1250mm VT-PAL1301/125

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn chóa ống bơ đôi hai chiều 1250mm VT-PAL1301/125
: VT-PAL1301/125
:
:
: L113*D65*H1250mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn sân vườn LM-GSL-09B series

Giá: Liên hệ
Đèn sân vườn LM-GSL-09B series
:
:
:
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn trụ sân vườn thấp 600mm

Giá: Liên hệ
Đèn trụ sân vườn thấp 600mm
: GR-9703-600-V
:
:
: D108*600mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sân vườn cổ điển LM-GSL-06-60W

Giá: Liên hệ
đèn sân vườn cổ điển LM-GSL-06-60W
: LM-GSL-06-60W
:
:
: D378*H541mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn trụ sân vườn tròn 800mm

Giá: Liên hệ
đèn trụ sân vườn tròn 800mm
: JT3050-T800
:
:
: D170*800mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sân vườn cao cấp SL1137FE-6-SV

Giá: Liên hệ
đèn sân vườn cao cấp SL1137FE-6-SV
: SL1137FE-6-SV
:
:
: Φ180*223*229mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn sân vườn trụ thấp 400mm

Giá: Liên hệ
Đèn sân vườn trụ thấp 400mm
: GR-9703-400-V
:
:
: D108*400mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn đường sân vườn LM-GSL16-100W

Giá: Liên hệ
đèn đường sân vườn LM-GSL16-100W
: D510*H550mm
:
:
: D510*H550mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn sân vườn cổ điển LM-GSL-06-30W

Giá: Liên hệ
Đèn sân vườn cổ điển LM-GSL-06-30W
: LM-GSL-06-30W
:
:
: D378*H541mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
Đèn pha led tròn là thiết bị được ứng dụng trong trang trí sân vườn. Không gian cây xanh trong khu di tích, quảng trường, vườn bách thảo, khu đô thị thêm phần lung linh, đa sắc màu giúp mọi người ngắm cảnh thư giãn và vui chơi thoải mái nhất. Lựa chọn vật liệu cấu tạo và linh kiện cao cấp giúp đèn có độ bền cao, chiếu sáng liên tục lên tới 50.000 giờ.

đèn pha led tròn 12w

Giá: Liên hệ
đèn pha led tròn 12w
: DP12W-220
:
:
: Ø155 x W90 x H150mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
Đèn pha led tròn được ứng dụng rộng rãi ở bãi cỏ, vườn hoa và sân vườn của gia đình, chiếu cột tòa nhà. Ánh sáng nhiều màu sắc của đèn pha led tròn tạo ra không gian tuyệt vời; để vui chơi, thư giãn vào buổi tối. Mẫu đèn sử dụng vật liệu cấu tạo cao cấp có khả năng chống bụi và chống nước từ môi trường bên ngoài.

đèn pha tròn 18w

Giá: Liên hệ
đèn pha tròn 18w
: DP18W-220
:
:
: Ø185x95X160mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn đường sân vườn LM-GSL03-60W

Giá: Liên hệ
đèn đường sân vườn LM-GSL03-60W
: LM-GSL03-60W
: 10w
:
: D441*H357mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn đường sân vườn LM-GSL16-120W

Giá: Liên hệ
đèn đường sân vườn LM-GSL16-120W
: LM-GSL16-120W
:
:
: D510*H550mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn đường sân vườn LM-GSL16-30W

Giá: Liên hệ
đèn đường sân vườn LM-GSL16-30W
: LM-GSL16-30W
:
:
: D510*H550mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
đèn đường nội bộ khu đô thị

đèn đường tròn LM-GS-L08-30

Giá: Liên hệ
đèn đường tròn LM-GS-L08-30
: LM-GS-L08-30
:
:
: Ø450*480*525mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn sân vườn trụ cao 3m

Giá: Liên hệ
Đèn sân vườn trụ cao 3m
: LD03M-40W
:
:
: Ø114x H3000mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn đường sân vườn LM-GSL03-30W

Giá: Liên hệ
đèn đường sân vườn LM-GSL03-30W
: LM-GSL03-30W
:
:
: D441*H357mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
TÌM ĐIỂM MUA GẦN NHẤT

ĐÈN ÂM ĐẤT

Tất cả
Đèn LED âm đất là một lựa chọn được ưa chuộng trong các công trình chiếu sáng hiện đại ngày nay. Với đa dạng về kích thước, mẫu mã đèn âm đất thích hợp để tạo điểm nhấn cho cảnh quan ngoại thất.

đèn âm đất 18w

Giá: Liên hệ
đèn âm đất 18w
: M0918- 220V
: 18W
:
: φ200mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
Đèn âm đất là loại đèn khi đã được lắp đặt sẽ gắn bó chặt chẽ với kiến trúc của sân vườn, lối đi hay hành lang. Ánh sáng phát ra từ đèn cho hiệu ứng ánh sáng hắt lên từ dưới lên đáp ứng nhu cầu chiếu sáng và thích hợp ứng dụng trang trí sân vườn biệt thự hay trung tâm thương mại, bể bơi…

đèn âm đất 24w

Giá: Liên hệ
đèn âm đất 24w
: M0924- 220V
: 24W
:
: φ250mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
Đèn âm đất là loại đèn khi đã được lắp đặt sẽ gắn bó chặt chẽ với kiến trúc của sân vườn, lối đi hay hành lang. Ánh sáng phát ra từ đèn cho hiệu ứng ánh sáng hắt lên từ dưới lên đáp ứng nhu cầu chiếu sáng và thích hợp ứng dụng trang trí sân vườn biệt thự hay trung tâm thương mại, bể bơi…

đèn âm đất 9w

Giá: Liên hệ
đèn âm đất 9w
: M0909- 220V
: 9w
:
: φ150mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
Đèn âm đất là loại đèn khi đã được lắp đặt sẽ gắn bó chặt chẽ với kiến trúc của sân vườn, lối đi hay hành lang. Ánh sáng phát ra từ đèn cho hiệu ứng ánh sáng hắt lên từ dưới lên đáp ứng nhu cầu chiếu sáng và thích hợp ứng dụng trang trí sân vườn biệt thự hay trung tâm thương mại, bể bơi…

đèn âm đất 15w

Giá: Liên hệ
đèn âm đất 15w
: M0915- 220V
: 15w
:
: φ200mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
Đèn LED âm đất là một lựa chọn được ưa chuộng trong các công trình chiếu sáng hiện đại ngày nay. Với đa dạng về kích thước, mẫu mã đèn âm đất thích hợp để tạo điểm nhấn cho cảnh quan ngoại thất.

đèn âm đất 12w

Giá: Liên hệ
đèn âm đất 12w
: M0912- 220V
: 12w
:
: φ180mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
Đèn âm đất là loại đèn khi đã được lắp đặt sẽ gắn bó chặt chẽ với kiến trúc của sân vườn, lối đi hay hành lang. Ánh sáng phát ra từ đèn cho hiệu ứng ánh sáng hắt lên từ dưới lên đáp ứng nhu cầu chiếu sáng và thích hợp ứng dụng trang trí sân vườn biệt thự hay trung tâm thương mại, bể bơi…

đèn âm đất 6w

Giá: Liên hệ
đèn âm đất 6w
: M0906- 220V
: 6W
:
: φ120mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
TÌM ĐIỂM MUA GẦN NHẤT

ĐÈN THẢ

Tất cả
Đèn thả trang trí với phong cách thiết kế sang trọng cùng vẻ ngoài đơn giản, hiện đại

Đèn thả trang trí

Giá: Liên hệ
Đèn thả trang trí
: KL-FLD-RCG-R
: 10w
:
: ¢90*40mm
:
:
: Ra>80
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
Đèn led thanh thả trần với thiết kế đơn giản, hiện đại, mang lại phong cách chuyên nghiệp và đầy sáng tạo cho không gian văn phòng, showroom, phòng họp...

đèn led thanh thả trần

Giá: Liên hệ
đèn led thanh thả trần
: KL-NH-101
:
:
: 1200*50*40mm
:
:
: Ra>80
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn led thanh thả trần 48w

Giá: Liên hệ
đèn led thanh thả trần 48w
: KL-NH-103
:
:
: 1200*100*40mm
:
:
: Ra>80
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn thả trần lục giác

Giá: Liên hệ
Đèn thả trần lục giác
: KL-NH404
: 60W
:
: 800*100*70mm
:
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn ống bơ dài thả trần

Giá: Liên hệ
Đèn ống bơ dài thả trần
: KL-FLD-RCG
:
:
: ¢50*300mm
:
:
: Ra>80
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn led thanh thả trần 36w

Giá: Liên hệ
đèn led thanh thả trần 36w
: KL-NH-102
:
:
: 1200*70*40mm
:
:
: Ra>80
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn ống bơ dài thả trần trang trí

Giá: Liên hệ
Đèn ống bơ dài thả trần trang trí
: KL-FLD-RCG-OB
:
:
: ¢30*400mm
:
:
: Ra>80
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
TÌM ĐIỂM MUA GẦN NHẤT

ĐÈN KHẨN CẤP

Tất cả

đèn chỉ hướng thoát hiểm ER

Giá: Liên hệ
đèn chỉ hướng thoát hiểm ER
: ER Series
:
:
: 390*164*24mm.
:
:
:
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sự cố âm trần 3w

Giá: Liên hệ
đèn sự cố âm trần 3w
: EEC20-S1X
: 3W
:
:
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sự cố dẫn hướng 2*1w

Giá: Liên hệ
đèn sự cố dẫn hướng 2*1w
: KL-ME 2*1
: 2*1w
:
: 260*250*42mm
:
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
Đèn led dẫn hướng exit Kingled với khung đèn được làm bằng hợp kim nhôm giúp tản nhiệt hiệu quả trong quá trình sử dụng. Phù hợp tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ. Đèn có cấu tạo đơn giản dễ dàng lắp đặt treo trần nhà hoặc gắn tường.Một sản phẩm không thể thiếu trong mọi công trình

đèn chỉ hướng thoát hiểm

Giá: Liên hệ
đèn chỉ hướng thoát hiểm
: K series
:
:
: 390*164*24mm
:
:
:
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sự cố dẫn hướng 2*3w

Giá: Liên hệ
đèn sự cố dẫn hướng 2*3w
: KL-ME 2*3
: 2*3W
:
: 260*250*42mm
:
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn sự cố âm trần 2w

Giá: Liên hệ
đèn sự cố âm trần 2w
: EEC05LA-RS01X
: 2W
:
:
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
TÌM ĐIỂM MUA GẦN NHẤT

ĐÈN PHA LED

Tất cả

đèn pha tròn cao cấp SL1137FD-6

Giá: Liên hệ
đèn pha tròn cao cấp SL1137FD-6
: SL1137FD-6
:
:
: Φ180*223*229mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn pha tròn cao cấp SL11377FF-6

Giá: Liên hệ
Đèn pha tròn cao cấp SL11377FF-6
: SL11377FF-6
:
:
: Φ180*223*229mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn pha rọi (LXY-ATGD-15006)

Giá: Liên hệ
đèn pha rọi (LXY-ATGD-15006)
: LXY-ATGD-15006
: 9w
:
: Φ120*180mm
:
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn pha tròn cao cấp SL1132FC-72

Giá: Liên hệ
đèn pha tròn cao cấp SL1132FC-72
: SL1132FC-72
:
:
: Φ180*223*229mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn pha module 192w

Giá: Liên hệ
đèn pha module 192w
: LXY-ATGD19005
: 192W
:
: 596*210*105mm
:
:
:
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn pha tròn (LXY-ATGD-17006)

Giá: Liên hệ
Đèn pha tròn (LXY-ATGD-17006)
: LXY-ATGD-17006
: 10w
:
: Φ135*100mm
:
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn pha tròn (LXY-ATGD-17004)

Giá: Liên hệ
Đèn pha tròn (LXY-ATGD-17004)
: LXY-ATGD-17004
:
:
: Φ250*155mm
:
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn pha led module 400w

Giá: Liên hệ
đèn pha led module 400w
: LXY-ATGD19017
:
:
: W668*L461*H327mm
:
:
: Ra>80
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn pha tròn (LXY-ATGD-17003)

Giá: Liên hệ
Đèn pha tròn (LXY-ATGD-17003)
: LXY-ATGD-17003
:
:
: Φ250*155mm
:
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn pha led module 576w

Giá: Liên hệ
đèn pha led module 576w
: LXY-ATGD19019
: 576W
:
: W670*L717*H336mm
:
:
: Ra>80
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn pha tròn cao cấp (SL1137FE-6)

Giá: Liên hệ
đèn pha tròn cao cấp (SL1137FE-6)
: SL1137FE-6
:
:
: Φ180*223*229mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn pha vuông (LXY-ATGD-15003)

Giá: Liên hệ
đèn pha vuông (LXY-ATGD-15003)
: LXY-ATGD-15003
:
:
: Φ230*263*80mm
:
:
:
: IP66
:
:
Giá: Liên hệ
Đèn pha led vuông với kết cấu chip led cao cấp cho hiệu suất phát quang cao, vật liệu nhôm đúc nguyên khối, chống nước, tản nhiệt tốt mang lại ứng dụng rộng rãi như dùng trong chiếu sáng biển quảng cáo, chiếu cây sân vườn, chiếu sáng trang trí hắt cột kiến trúc

Đèn pha vuông

Giá: Liên hệ
Đèn pha vuông
: LXY-ATGD-16001
: 10w 20w 30w 40w 50W
:
: 230*263*80mm
:
:
: Ra>80
: IP65
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
TÌM ĐIỂM MUA GẦN NHẤT

ĐÈN LED DÂY

Tất cả

Led dây 2835 14.4w, IP66

Giá: Liên hệ
Led dây 2835 14.4w, IP66
: 14.4 W/m
:
: 8*5000mm
:
:
:
: IP66
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Led dây 2835 10.8w, IP66

Giá: Liên hệ
Led dây 2835 10.8w, IP66
: BRT-S28249808-66
: 10.08 W/m
:
: 8*5000mm
:
:
:
: IP66
:
:
Giá: Liên hệ

led dây 2835 7.2W IP66

Giá: Liên hệ
led dây 2835 7.2W IP66
: BRT-S28246008-66
: 7.2W/m
:
: 8*5000mm
:
:
:
: IP66
:
:
Giá: Liên hệ

Led dây 2835 10.08w, IP20

Giá: Liên hệ
Led dây 2835 10.08w, IP20
: BRT-S28249808-20
: 10.08 W/m
:
: 8*5000mm
:
:
:
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

led dây 2835 7.2W IP20

Giá: Liên hệ
led dây 2835 7.2W IP20
: BRT-S28246008-20
: 7.2W/m
:
: 8*5000mm
:
:
:
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Led dây 2835 14.4w, IP20

Giá: Liên hệ
Led dây 2835 14.4w, IP20
: 14.4 W/m
:
: 8*5000mm
:
:
:
: IP20
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
TÌM ĐIỂM MUA GẦN NHẤT

Đèn downlight âm trần đơn sắc 24W

Giá: Liên hệ
Đèn downlight âm trần đơn sắc 24W
: KL-A19-RCF
: 24W
:
:
:
:
: Ra>90
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

đèn downlight âm trần 40w

Giá: Liên hệ
đèn downlight âm trần 40w
: KL-A19-RCF-40
: 40w
:
:
:
: Ra>90
:
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ