THANH RAY 1,5M

THANH RAY 1,5M

: 171,000 VND
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ưu điểm sản phẩm

  • Mô tả sản phẩm
  • Kết quả test ánh sáng

Sản phẩm cùng loại

ĐÈN RỌI RAY 12W  TRẮNG (DTL-12)
Giá: 280,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 12W TRẮNG (DTL-12)
: DTL-12
: 12w
: Vàng Trắng Trung tính
: Ø 70*90*160
:
: Ra> 80
:
:
: 2 năm
Giá: 280,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 12W  VỎ ĐEN (DTL-12)
Giá: 280,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 12W VỎ ĐEN (DTL-12)
: DTL-12
: 12w
: Trung tính Vàng Trắng
: Ø 70*90*160
:
:
:
:
: 2 năm
Giá: 280,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 15W DTL-15 (VỎ ĐEN)
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 15W DTL-15 (VỎ ĐEN)
: DTL-15
: 15w
: Trắng Vàng Trung tính
: Ø 85*140*160 mm
:
: Ra> 80
:
:
: 2 năm
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 15W VỎ TRẮNG (DTL-15)
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 15W VỎ TRẮNG (DTL-15)
: DTL-15
: 15w
: Trung tính Trắng Vàng
: Ø 85*140*160
:
: Ra> 80
:
:
: 2 năm
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 20W DTL-20 (VỎ TRẮNG)
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 20W DTL-20 (VỎ TRẮNG)
: DTL-20
: 16w
: Trắng
: Ø 70*90*160
:
: Ra> 80
:
:
: 2 năm
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 20W VỎ ĐEN (DTL-20)
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 20W VỎ ĐEN (DTL-20)
: DTL-20
: 20w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø 70*90*160
:
: Ra> 80
:
:
: 2 năm
Giá: 480,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 30W DTL-30 (VỎ TRẮNG)
Giá: 600,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 30W DTL-30 (VỎ TRẮNG)
: DTL-30
: 30w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø 85*135*180
:
: Ra> 80
:
:
: 2 năm
Giá: 600,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 30W VỎ ĐEN (DTL-30)
Giá: 600,000 VND
ĐÈN RỌI RAY 30W VỎ ĐEN (DTL-30)
: DTL-30
: 30w
: Vàng Trung tính Trắng
: Ø 85*135*180
:
: Ra> 80
:
:
: 2 năm
Giá: 600,000 VND
KHỚP NỐI 2 THANH RAY CHỮ I
Giá: 40,000 VND
KHỚP NỐI 2 THANH RAY CHỮ I
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 40,000 VND
KHỚP NỐI 2 THANH RAY CHỮ L
Giá: 40,000 VND
KHỚP NỐI 2 THANH RAY CHỮ L
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 40,000 VND
KHỚP NỐI 3 THANH RAY CHỮ T
Giá: 60,000 VND
KHỚP NỐI 3 THANH RAY CHỮ T
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 60,000 VND
PHỤ KIỆN ĐẾ LẮP NỔI ĐÈN RỌI RAY
Giá: 30,000 VND
PHỤ KIỆN ĐẾ LẮP NỔI ĐÈN RỌI RAY
:
:
:
: Ø95*20mm
:
:
:
:
:
Giá: 30,000 VND
THANH RAY 1M
Giá: 114,000 VND
THANH RAY 1M
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 114,000 VND
THANH RAY 2M
Giá: 228,000 VND
THANH RAY 2M
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 228,000 VND