ÂM TRẦN MẶT TRẮNG (EC-DLSS SERIES)

Lọc sản phẩm

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Âm trần Kingeco 7W, lỗ khoét 90, sử dụng chip Led Samsung, bảo hành 2 năm đổi mới

Đèn Led Âm Trần 07W/90, 1 màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 164,000 VND
Đèn Led Âm Trần 07W/90, 1 màu (EC-DLSS Series)
: EC-DL-7SS-T118
: 7W
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø118*30 mm
: Ø90 mm
: 700 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 164,000 VND
Âm trần Kingeco 7W đổi 3 màu ánh sáng, lỗ khoét 90mm, sử dụng chip Led Samsung, bảo hành 2 năm đổi mới

Đèn Led Âm Trần 07W/90, Đổi Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 192,000 VND
Đèn Led Âm Trần 07W/90, Đổi Màu (EC-DLSS Series)
: 7W
: Ø118*30 mm
: Ø90 mm
: 700 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 192,000 VND
Âm trần Kingeco 9W, lỗ khoét 110mm, sử dụng chip Led Samsung, bảo hành 2 năm đổi mới

Đèn Led Âm Trần 09W/110, 1 Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 191,000 VND
Đèn Led Âm Trần 09W/110, 1 Màu (EC-DLSS Series)
: EC-DL-9SS-T138
: 9w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø138*30mm
: Ø110mm
: 900 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 191,000 VND
Âm trần Kingeco 9W đổi 3 màu ánh sáng, lỗ khoét 110mm, sử dụng chip Led Samsung, bảo hành 2 năm đổi mới

Đèn Led Âm Trần 09W/110, Đổi màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 217,000 VND
Đèn Led Âm Trần 09W/110, Đổi màu (EC-DLSS Series)
: 9w
: Ø138*30 mm
: Ø110mm
: 900 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 217,000 VND
Âm trần Kingeco 9W, lỗ khoét 90, sử dụng chip Led Samsung, bảo hành 2 năm đổi mới

Đèn Led Âm Trần 09W/90, 1 màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 172,000 VND
Đèn Led Âm Trần 09W/90, 1 màu (EC-DLSS Series)
: EC-DL-9SS-T118
: 9w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø118*30 mm
: Ø110mm
: 900 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 172,000 VND
Âm trần Kingeco 9W đổi 3 màu ánh sáng, lỗ khoét 90mm, sử dụng chip Led Samsung, bảo hành 2 năm đổi mới

Đèn Led Âm Trần 09W/90, Đổi Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 197,000 VND
Đèn Led Âm Trần 09W/90, Đổi Màu (EC-DLSS Series)
: 9w
: Ø118*30 mm
: Ø90 mm
: 900 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 197,000 VND
Âm trần Kingeco 12W, lỗ khoét 110mm, sử dụng chip Led Samsung, bảo hành 2 năm đổi mới

Đèn Led Âm Trần 12W/110, 1 Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 203,000 VND
Đèn Led Âm Trần 12W/110, 1 Màu (EC-DLSS Series)
: EC-DL-12SS-T138
: 12w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø138*30 mm
: Ø110mm
: 1200 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 203,000 VND
Âm trần Kingeco 12W đổi 3 màu ánh sáng, lỗ khoét 110mm, sử dụng chip Led Samsung, bảo hành 2 năm đổi mới

Đèn Led Âm Trần 12W/110, Đổi Màu (EC-DLSS Series)

Giá bán lẻ: 233,000 VND
Đèn Led Âm Trần 12W/110, Đổi Màu (EC-DLSS Series)
: 12w
: Ø138*30mm
: Ø110mm
: 1200 Lm
: CRI> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá bán lẻ: 233,000 VND
Đăng ký làm địa lý KINGLED

Dành cho nhà phân phối / đại lý

KINGLED luôn có những chính sách tốt nhất dành cho nhà phân phối / đại lý của mình. Nếu bạn chưa là nhà phân phối / đại lý của KINGLED hãy đăng ký ngay hôm nay

Đăng ký ngay