ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA919-WH)

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA919-WH)
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA919-WH)
: 938,000 VND
: LWA919
: 10w
: 220V/50Hz
: Vàng
: 3000K
: 9*20*9 cm
:
: CREE
:
: CRI> 80
:
:
: Nhôm cao cấp
:
: IP 65
: trung quốc
: 50.000 giờ
:
: 24 Tháng
-
+
  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật

Sản phẩm cùng loại

Đèn led gắn tường ngoài trời (LWA0100A-BK) vỏ bằng kim loại đúc nguyên khối màu đen, công suất 2*5W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 1,400,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0100A-BK)
: (LWA0100A)
: 2*5W
: Vàng
: 12*10*12.5 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 1,400,000 VND
Đèn led gắn tường ngoài trời (LWA0100A-WH) vỏ bằng kim loại đúc nguyên khối màu trắng, công suất 2*5W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 1,400,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0100A-WH)
: (LWA0100A)
: 2*5W
: Vàng
: 12*10*12.5 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 1,400,000 VND
Đèn led gắn tường ngoài trời (LWA0148A-BK) vỏ kim loại đúc màu đen, công suất 7W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 865,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0148A-BK)
: LWA0148A
: 7W
: Vàng
: 16.5*10*7.5 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 865,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA0148A-WH) vỏ bằng kim loại đúc màu trắng, công suất 7W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 865,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0148A-WH)
: LWA0148A
: 7W
: Vàng
: 16.5*10*7.5 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 865,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA0148B-BK) vỏ kim loại đúc màu đen, công suất 2*7W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 1,010,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0148B-BK)
: LWA0148B
: 2*7W
: Vàng
: 16.5*10*7.5 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 1,010,000 VND
Đèn led gắn tường ngoài trời (LWA0148B-WH) vỏ kim loại đúc màu trắng, công suất 2*7W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 1,010,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0148B-WH)
: LWA0148B
: 2*7W
: Vàng
: 16.5*10*7.5 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 1,010,000 VND
Vỏ bằng kim loại đúc màu đen, chip CREE công suất 2*7W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 990,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0149B-BK)
: LWA0149B-BK
: 2*7W
: Vàng
: 16*5*8 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 990,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA0149A-WH) vỏ kim loại đúc màu trắng, công suất 2*7W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 990,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0149B-WH)
: LWA0149B-WH
: 2*7W
: Vàng
: 16*5*8 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 990,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA0150A-BK) vỏ kim loại đúc màu đen, công suất 12W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 865,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0150A-BK)
: LWA0150A-BK
: 12w
: Vàng
: 10*10*10 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 865,000 VND
Vỏ bằng kim loại đúc màu trắng, chip CREE công suất 12W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 865,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0150A-WH)
: LWA0150A-WH
: 12w
: Vàng
: 10*10*10 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 865,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA0150B-BK) vỏ bằng kim loại đúc màu đen, công suất 2*12W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 1,376,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0150B-BK)
: LWA0150B
: 2*12W
: Vàng
:
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 1,376,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA0150B-WH) vỏ kim loại đúc màu trắng, chip CREE công suất 2*12W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 1,376,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA0150B-WH)
: LWA0150B
: 2*12W
: Vàng
:
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 1,376,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA8011-M-BK) vỏ nhôm đúc màu đen, công suất 12W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 700,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA8011-M-BK)
: LWA8011-M-BK
: 12w
: Vàng
: 17*2,8*9 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 700,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA8011-M-WH) vỏ nhôm đúc màu trắng, công suất 12W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 700,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA8011-M-WH)
: LWA8011-M-WH
: 12w
: Vàng
: 17*2,8*9 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 700,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA8011-S-BK) vỏ bằng nhôm đúc màu đen, công suất 8W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 601,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA8011-S-BK)
: LWA8011-S-BK
: 8W
: Vàng
: 11*2,8*9 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 601,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA8011-S-WH) vỏ nhôm đúc màu trắng, công suất 8W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 601,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA8011-S-WH)
: LWA8011-S-WH
: 8W
: Vàng
: 11*2,8*9 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 601,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA8031-BK) vỏ kim loại đúc màu đen, công suất 6*1W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 784,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA8031-BK)
: LWA8031-BK
: 6W
: Vàng
: 17*4*8 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 784,000 VND
Đèn led gắn tường (LWA8031-WH) vỏ nhôm đúc nguyên khối, ánh sáng vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 784,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA8031-WH)
: LWA8031-WH
: 6W
: Vàng
: 17*4*8 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 784,000 VND
Vỏ bằng kim loại đúc màu đen, chip CREE công suất 2*5W, ánh sáng màu vàng, bảo hành 2 năm
Giá bán lẻ: 938,000 VND
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (LWA919-BK)
: LWA919
: 10w
: Vàng
: 9*20*9 cm
:
:
: CRI> 80
: IP 65
:
: 24 Tháng
Giá bán lẻ: 938,000 VND
Đăng ký làm địa lý KINGLED

Dành cho nhà phân phối / đại lý

KINGLED luôn có những chính sách tốt nhất dành cho nhà phân phối / đại lý của mình. Nếu bạn chưa là nhà phân phối / đại lý của KINGLED hãy đăng ký ngay hôm nay

Đăng ký ngay