DOWNLIGHT LẮP BÓNG CHÂN GU10
DOWNLIGHT LẮP BÓNG CHÂN GU10
DOWNLIGHT LẮP BÓNG CHÂN GU10

DOWNLIGHT LẮP BÓNG CHÂN GU10

: 105,000 VND
: VDL-GU10
:
: 12V - DC
: Trắng
: 6000K
: Ø 90*30mm
: Ø 76 mm
:
:
:
:
:
:
: Hợp kim nhôm
:
:
: Việt Nam
: 50.000 giờ
:
: 2 năm

ưu điểm sản phẩm

  • Mô tả sản phẩm
  • Kết quả test ánh sáng

Sản phẩm cùng loại

ĐÈN LED DOWNLIGHT 12W 1 MÀU (DL-12-T140)
Giá: 200,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 12W 1 MÀU (DL-12-T140)
: DL-12-T140
: 12w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø140*30mm
: Ø110mm
: Ra>85
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá: 200,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 12W DIM (DL-12-DIM)
Giá: 300,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 12W DIM (DL-12-DIM)
: DL-12-T140
: 12w
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø140*30mm
: Ø110mm
: Ra>85
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá: 300,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 12W ĐỔI MÀU (DL-12-T140)
Giá: 250,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 12W ĐỔI MÀU (DL-12-T140)
: DL-12-T140
: 12w
: Ø140*30mm
: Ø110mm
: Ra> 80
: IP 44
: Bật - Tắt
: Đổi mới 2 năm
Giá: 250,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 6W 1 MÀU (DL-6-T100)
Giá: 120,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 6W 1 MÀU (DL-6-T100)
: DL-6-T100
: 6W
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø 100*25mm
: Ø 76 mm
: Ra> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá: 120,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 6W DIM (DL-6-DIM)
Giá: 200,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 6W DIM (DL-6-DIM)
: DL-6-T100
: 6W
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø 100*30mm
: Ø 76 mm
: Ra> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá: 200,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 6W ĐỔI MÀU (DL-6-T100)
Giá: 140,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 6W ĐỔI MÀU (DL-6-T100)
: DL-6-T100
: 6W
: Ø 100*25mm
: Ø 76 mm
: Ra> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá: 140,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 8W 1 MÀU (DL-8-T120)
Giá: 155,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 8W 1 MÀU (DL-8-T120)
: DL-8-T120
: 8W
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø 120*30mm
: Ø 90 mm
: Ra> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá: 155,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 8W DIM (DL-8-DIM)
Giá: 210,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 8W DIM (DL-8-DIM)
: DL-8-T120
: 8W
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø 120*30mm
: Ø 90 mm
: Ra> 80
: IP 44
:
: Đổi mới 2 năm
Giá: 210,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 8W ĐỔI MÀU (DL-8-T120)
Giá: 180,000 VND
ĐÈN LED DOWNLIGHT 8W ĐỔI MÀU (DL-8-T120)
: DL-8-T120
: 8W
: Trắng Trung tính Vàng
: Ø 120*30mm
: Ø 90 mm
: Ra> 80
: IP 44
: Bật - Tắt
: Đổi mới 2 năm
Giá: 180,000 VND